Bunlar kanıta dayalı tıp yöntemleri değillerdir. Esas tıp yöntemlerinin yerini asla tutamazlar.