Bütün ameliyatların belli riskleri vardır. Beyin ameliyatları da riski çok olan ameliyatlar arasında sayılabilir.