Her laboratuara göre fark eder. nanogram/mililitre cinsinden bakıldığında 20 ila 25 arası her laboratuarın maksimum değeridir.