EMG Testi (Elektromiyografi)

EMG Testi Nedir?

Emg testi vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel aktivitesini ölçerek bu ölçümleri yorumlamak üzerine kurulu bir tanı yöntemidir. Sinirlerdeki doğrusal akımı iletme paternlerive spontan (kendiliğinden) olan elektrik aktiviteleri ölçülür. EMG incelemesine sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, konulan tanının sağlamasını yapmak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulur.

Sinir ileti çalışmaları ve iğne EMG’si en çok kullanılan EMG çeşitleri arasındadır. İğne EMGsinde kaslar elektrik uyarımı verilmeden, iğne aracılığıyla incelenir. Sinir ileti çalışmalarında vücuda yapıştırılan uyarıcı elektrodlarla sinirlerin belirli noktalarına verilen elektrik uyarılarıyla bu sinirlerdeki sinyaller ortaya çıkarılır. Sinyaller değerlendirilerek hastalığın vücudun neresinde olduğuna ya da yaygın bir hastalık durumunda hastalığın yaygınlık derecesine ilişkin bilgiler elde edilir. Test süresi 15 dakika ile 1,5 saat arasında değişir.

EMG'nin süresi yapılacak incelemeye göre değişiklik gösterir. Ortalama 15 dakika ila 1,5 saat arasında sürebilir.

EMG Ne Zaman Yapılır?

Sinir sıkışması, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi sinir hastalıklarında,

Kas hastalıklarında,

Çocuk felcinde

Kanserde

ALS hastalığında

Romatizma hastalıklarında

Diyabette EMG'ye başvurulabilir.

EMG Öncesi Yapılması Gerekenler

Rahat giysiler giyilmeli.

Bir gece önceden banyo yapılıp cildin temiz olması sağlanmalı.

İlaç kullanılıyorsa söylenmeli.

Vücuda krem gibi maddeler sürülmemeli.

Testin yapıldığı alana telefon alınmamalı ya da kapalı tutulmalı.

Kalp pili varsa söylenmelidir.

Takılar çıkarılmalıdır.

Kanla bulaşan herhangi bir hastalık varsa söylenmeli.

Kol ve bacağın soğuk ortamdan gelinmişse ısınmış olmasına dikkat edilmeli.

Daha önce yapılan tetkikler varsa ne olur ne olmaz diyerek götürülmelidir.

EMG'nin Zararları

Emg'nin riskleri yok denecek kadar azdır. Sadece iğne elektrotunun takıldığı bölgede minik kanama olabilir, enfeksiyon riski ve sinir hasarı oluşturabilir. Kullanılan iğneler tek kullanımlık olduğu için bu sebeple oluşabilecek enfeksiyonlar yok denecek kadar azdır.