Bel Fıtığı Belirtileri | Dr. Halit Togay

Bel Fıtığı nedenleri konusunda net bir şey söylemek maalesef mümkün değil. Öyle insanlar var ki yüzlerce kilo ağırlığında ki halterleri kaldırıyorlar fakat gene de bel fıtığına yakalanmıyorlar.Bazı insanda oturduğu yerden bel fıtığı oluyor. Öksürürken hapşırırken bel fıtığı oluyor.Burada iki şeyden söz etmek lazım birincisi insanın doğasından gelen tabiatından gelen bünyesinin buna bir eğilimi olmasından bahsetmek lazım ikincisi de adalelerini, bağlarını yeterince güçlü tutmayarak bel fıtığına zemin hazırlamasından bahsetmek lazım. Ağır bir şey kaldırmak veya belki hapşırmak, öksürmek ani bir eğilme belki bir tetikliyici sebeptir. Ama bu işin bir de hazırlayıcı sebepleri var.İ nsanın yapısı, bağ dokusunun yapısı ve yıllar içinde ki aktivite zemini hazırlayıcı sebepler ufak olaylarda tetikleyici sebepler olarak kabul edilebilir.Bunu söylemek lazım insanları bel fıtığından korumak için öncelikli olarak aktivitelerini düzgün yapmalarını temin etmek lazım ikinci olarak da ani,ters hareketlerden çok büyük ağırlıkları hazırlıksız taşımalarını kaçınmalarını söylemek lazım.

Facebook
Twitter
Youtube
Spotify