Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı | Dr. Halit Togay

Sendromu ameliyatı iki türlü yapılır. Birincisi keserek ikincisi endoskopik yöntemle. Endoskopik yöntemle de kesilir, az kesilir. Anestezi nasıl verilir demek lazım. Anestezi yüzde doksan beş ihtimalle lokal anesteziyle yapılır. Lokal anestezi cildin el bileğine yakın bölgesi uyuşturularak yapılır. Ameliyattan sonra çok küçük bir iz kalır. Ameliyatın kendisi de on beş dakika sürer. Bu kesikten girilerek sinirli sıkıştıran dokular açılır, sinir gevşetilir ve hasta huzura kal

Facebook
Twitter
Youtube
Spotify